Современные технологии по разумным ценам.
 

RU LV EN

Как платить за отопление в 5 раз меньше?

 

Kā rēķinu par apkuri samazināt 5 reizes?


Солнечный дом — это жилище требующие минимальных материальных и временных затрат на поддержание комфортной среды проживания.
 
Saules māja – mājoklis, kurā, lai nodrošinātu komfortablu iekšējo vidi, tiek patērēti minimāli laika un materiālie resursi.

Говоря по простому это автоматическое поддержание качества воздуха в доме достаточных размеров при минимальных затратах на отопление и электричество. Под качеством воздуха мы понимаем температуру и влажность при достаточном содержании кислорода и отсутствии вредных веществ в его составе.

Vienkāršojot – automātiska gaisa kvalitātes uzturēšana ar minimāliem tēriņiem apkurei un elektrībai. Telpu gaisa kvalitāti raksturo – temperatūra, mitrums, skābekļa un ogļskābās gāzes daudzums, kaitīgie piemaisījumi, caurvējš.

Для этого необходимы следующие условия:

Lai to nodrošinātu, nepieciešams:
1. Хорошая термоизоляция стен, крыши и подвала;1. Laba sienu, jumta, pagraba termoizolācija;
2. Хорошие окна с тройными стеклопакетами;2. Logi ar trīskāršu stikla paketi;
3. Вентиляция с рекуперацией воздуха;3. Ventilācijas sistēma ar rekuperatoru;
4. Экономичный и эффективный источник тепла;4. Ekonomisks un efektīvs siltuma avots;
5. Автоматическая система управления отопления, вентиляции и энергопотребления.5. Automātiska apkures, ventilācijas un energopatēriņa sistēmu vadība.

Для решения этой задачи необходимо выбрать источник тепла который сможет обеспечить дом круглый год теплом в автоматическом режиме с наименьшими финансовыми затратами.

Lai sasniegtu šo mērķi, nepieciešams izvēlēties siltuma avotu, kurš var nodrošināt māju ar siltumu visu gadu automātiskā režīmā ar minimāliem finansiāliem tēriņiem.

Для этой цели идеально подходят солнечные вакуумные коллекторы так как они работают круглый год при любой внешней температуре. С помощью солнца можно отапливаться до 10 месяцев в году!

Šim nolūkam ideāli ir piemēroti vakuuma saules kolektori, jo tie darbojas neatkarīgi no āra temperatūras. Izmantojot saules enerģiju ir iespējama mājas apkure līdz pat10 mēnešiem gadā!

Для отопления в самые холодные и пасмурные месяцы потребуется дополнительный источник тепла, который также будет работать автоматически. В настоящее время лучшим решением является тепловой насос. Это определяется тем что у теплового насоса наименьшая стоимость производимого тепла при полной автоматизации процесса.

Lai apkurinātu māju gada aukstākajos un tumšākajos mēnešos, ir nepieciešams papildus siltuma avots, kurš arī darbojas automātiski. Pašreiz labākais risinājums ir siltumsūknis. Tas ir tādēļ, ka siltumsūkņa saražotā siltuma vienība pie pilna procesa automatizācijas ir lētākā .

Сейчас стоимость 1 кВт часа тепловой энергии полученной с помощью теплового насоса составляет 0,03-0,05 Ls ( с НДС). Для сравнения стоимость 1 кВт часа тепловой энергии полученной с помощью газового котла составляет 0,042-0,05 Ls ( с НДС).

Pašreiz siltumsūkņa 1 kWst siltuma enerģijas maksā 0,03-0,05 Ls (ar PVN). Salīdzinoši - gāzes katla 1 kWst siltuma enerģijas 0,042-0,05 Ls (ar PVN).
Стоимость производства тепла для частного дома в Латвии
Privātmājas siltuma izmaksas Latvijā
 Вид топлива
Kurināmā veids
Стоимость 1 кВтч c НДС
1kWst izmaksas, ar PVN
1Солнечная энергия
Saules enerģija
0,00 Ls
2Дрова
Malka
0,02-0,03 Ls
3Уголь
Ogles
0,02-0,03 Ls
4Торф
Kūdra
0,02-0,03 Ls
5Брикеты
Briketes
0,02-0,03 Ls
6Тепловой насос
Siltumsūknis
0,03-0,05 Ls
7Газ природный
Dabas gāze
0,042 Ls
8Пропан-бутан
Propāns-butāna
0,05 Ls
9Электрокотлы
Elektrokatli
0,1074 Ls

Есть еще один способ удешевить тепловую энергию - поставить дополнительный котел на твердом топливе а также камин или печку. Конечно это приведет к необходимости вручную их топить, но физкультура еще никому не помешала! С другой стороны если нет желания то работает тепловой насос.
 
Ir vēl viena iespēja padarīt lētāku siltuma enerģiju – var papildus ierīkot cietā kurināmā katlu, kamīnu vai krāsni. Tas, protams, rada nepieciešamību tos kurināt pašam. Bet, ja nav vēlēšanās darboties – visu paveiks siltumsūknis.

Посчитаем сколько необходимо солнечных вакуумных коллекторов и какой мощности должен быть тепловой насос для солнечного дома в условиях Латвии.

Cik vakuuma saules kolektoru ir nepieciešams un kādas jaudas siltumsūknim jābūt, lai nodrošinātu siltumu saules mājai Latvijas apstākļos?

Возьмём для примера средний 2этажный дом площадью 175 м2. Это не большой, но и не маленький дом. В таком доме комфортно могут проживать от 3 до 6 человек. Практически этот дом подходит для 90% населения Латвии.

Piemēram, 2 stāvu māja ar kopējo platību 175 m2. Tā ir vidēji liela māja, kurā var dzīvot 3-6 cilvēku ģimene. Šāds mājas lielums varētu apmierināt lielāko Latvijas ģimeņu daļu.

Теперь посчитаем приблизительно тепло потери дома при разнице наружной и внутренней температуре в 25 °С (в доме +20 °С на улице -5 °С). Почему именно такие параметры? Потому что среднегодовая температура в Латвии 5,8 °С (в последние годы около 6,8 °С). Средняя температура в январе, феврале -5 °С (в последние годы средняя температура января, февраля 0 °С -2 °С). Бывают ли морозы? Да но не более недели двух и не холодней -15 °С. Однако дополнительную систему отопления надо рассчитывать исходя из максимально возможных отрицательных температур (у нас это -25 °С).

Izrēķināsim aptuvenos mājas siltuma zudumus, ja starpība starp iekšējo un ārējo gaisa temperatūru ir 25 °С (mājā +20 °С, ārā -5 °С). Kāpēc tieši šāda temperatūra? Vidējā gada temperatūra ir 5,8С (pēdējos gados pat 6,8 °С). Vidējā gaisa temperatūra janvārī un februārī -5 °С (pēdējos gados 0 °С -2°С). Sals ir 1-2 nedēļas, gaisa temperatūra parasti līdz -15 °С. Papildus apkures sistēmu nepieciešams paredzēt siltuma nodrošināšanai arī pie iespējamajām maksimālajām zemākajām temperatūrām (apm. -25 °С).

* Это приблизительный расчет без учета рекуперации воздуха и правильном монтаже строительных конструкций. В первом случае утепление стен эквивалентно 175 мм ваты и пластиковые окна с рамой 70 мм и селективным стеклопакетом (сейчас это можно сказать стандартное предложение). Во втором случае утепление стен эквивалентно 400мм ваты и пластиковые окна с рамой 90мм и тройным селективным стеклопакетом (такие окна дороже стандартных на 30-40 %)

* Tas ir aptuvens aprēķins neņemot vērā gaisa rekuperāciju, pie pareizas būvkonstrukciju montāžas. Pirmajā gadījumā sienu siltinājums ekvivalents 175 mm vates, plastikāta logi ar rāmi 70 mm, selektīvā stikla paketi. Otrajā gadījumā – 400 mm vates, logi ar rāmi 90 mm, trīskārša stiklapakete (šādi logi maksā par 30-40% dārgāk).
 Термоизоляция согласно латвийским нормам
Termoizolācija atbilstoši Latvijas normām
Термоизоляция рекомендуемая
Ieteicamā termoizolācija
Общие потери дома, Вт
Kopējie zudumi mājai, W
46102380
Наружная температура, °С
Āra temperatūra, °С
-5-5
Внутренняя температура, °С
Iekšējā temperatūra, °С
2020
Количество проживающих людей
Cilvēku skaits
44
Жилая площадь дома, м2
Apdzīvojamā platība, m2
176176
Количество этажей
Stāvu skaits
22
Стены дома, Вт*К
Mājas sienas, W*К
4618,4
Площадь стен, м2
Sienu laukums, m2
184184
Ширина дома, м
Mājas platums, m
1111
Длина дома, м
Mājas garums, m
88
Высота дома, м
Mājas augstums, m
66
Теплопроводность стен, Вт/м*К
Sienu siltuma vadīšana, W/m*К
0,250,1
Окна и двери, Вт*К
Logi un durvis, W*К
79,235,2
Площадь окон и дверей, м2
Logu un durvju laukums, m2
4444
Теплопроводность окон, Вт/м*К
Logu siltuma vadīšana, W/m*К
1,80,8
Крыша, Вт*К
Jumts, W*К
17,68,8
Крыша дома, м2
Mājas jumts, m2
8888
Теплопроводность крыши, Вт/м*К
Jumta siltuma vadīšana, W/m*К
0,20,1
Пол, Вт*К
Grīda, W*К
17,68,8
Пол дома, м2
Grīdas laukums, м2
8888
Теплопроводность пола, Вт/м*К
Grīdas siltuma vadīšana, W/m*К
0,20,1
Вентиляция, Вт
Ventilācija, W
600600

Для простоты примера не учитываем воздухопроницаемость дома и наличие рекуператора воздуха. Так как считаем что дом построен правильно и ветры в нем не дуют. Воздуха попадает столько сколько необходимо 4 человекам круглосуточно. (У кого стоят пластиковые окна те знают, что при отсутствии вентиляции они должны быть постоянно открыты на зимние проветривание иначе дышать нечем). Кроме того наличие рекуператора только уменьшает потребление тепловой энергии.
 
Lai piemērs būtu vieglāk saprotams, netiek ņemti vērā ēkas gaisa caurplūdes un rekuperatora radītie siltuma zudumi. Ja māja ir pareizi būvēta, vējš tajā iekšā nepūš. Gaiss iekļūst tik, cik ir nepieciešams 4 cilvēkiem diennaktī. Ja mājai ir plastikāta logi, tiem jābūt pastāvīgi atvērtiem ziemas vēdināšanas režīmā, jo cilvēkiem, atrodoties telpās, trūks gaisa elpošanai. Rekuperators vel samazina siltuma enerģijas patēriņu.

Итак что мы имеем? Для того чтобы обогреть дом нам требуется 4,6 или 2,4 кВт тепла и солнце для работы солнечного вакуумного коллектора (один вакуумный коллектор размером 2x2м производит в солнечный день 1,6-2 кВт тепловой энергии) Учитывая что солнце ночью не светит нам понадобится для отопления 6 или 4 коллектора соответственно. Для горячей воды потребуется еще 2 коллектора.

Lai varētu apsildīt šādu māju, nepieciešami 2,4-4,6 kWt siltuma enerģijas. Viens vakuuma kolektors 2x2 m saulainā dienā spēj saražot 1,6-2 kWt siltuma enerģijas. Ņemot vērā to, ka saule naktī nespīd, ir nepieciešami 4-6 kolektori, karstā ūdens ieguvei – papildus vēl 2 kolektori.

Всего получается от 8 до 6 вакуумных коллекторов площадью 4 м2 каждый, тогда в солнечную погоду вам не потребуется другого источника тепла для отопления дома и горячей воды. В самые холодные и темные месяцы декабрь и январь будем помогать солнечной системе тепловым насосом.

Kopā nepieciešami 6-8 vakuuma kolektori ar laukumu 4 m2 katrs, un saulainā laikā vakuuma kolektors nodrošinās mājas apkurei un karstā ūdens ieguvei nepieciešamo siltuma daudzumu. Ziemas aukstākajos un tumšākajos mēnešos decembrī un janvārī siltuma un karstā ūdens iegūšanai nepieciešams papildus siltuma avots – siltumsūknis.

При установки такой системы мы получаем до 80% энергии на отопление от солнца и до 95% энергии на подогрев горячей воды!

Šāds apkures sistēmas modelis ar vakuuma kolektoru nodrošina līdz 80% siltuma enerģijas iegūšanu apkurei un līdz 95% karstā ūdens ieguvei.

Что это значит - Вы платите за отопление своего дома в 5 раз меньше и горячая вода у вас вообще получается даром! Причем 10 месяцев в году практически в неограниченном количестве.

Tas nozīmē, ka Jūs par apkuri maksājat 5x mazāk un karstais ūdens ir par velti! Turklāt 10 mēnešus gadā pietiekamā daudzumā.

Такую систему можно сделать на основе комплекта Solarset TOP ST 750 (в состав входят 4 коллектора Solarglas SG 1800/24 + солнечная автоматика + накопительный бак 750 литров с встроенным бойлером для горячей воды на 140 литров) с добавление 2 или 4 дополнительных коллекторов Solarglas SG 1800/24.

Šādu sistēmu var izveidot ar komplektu Solarset TOP ST 750 (sastāvā ietilpst 4 kolektori Solarglas SG 1800/24 + saules automātika + uzkrājošā 750 l tvertne ar iebūvētu boileri karstajam ūdenim 140 l) ar 2-4 papildus kolektoriem Solarglas SG 1800/24.

Тогда общая стоимость оборудования составит около 6,5 - 7,5 тыс. Ls. Если такой комплект делать на основе китайских коллекторов то комплект может стоить около 5-6 тыс. Ls.

Sistēmas kopējā vērtība būs aptuveni 6,5 – 7,5 tūkst. Ls (Ulrich) vai 5-6 tūkst. Ls (Ķīna).

Есть и средний вариант построить солнечную систему на основании 4 коллекторов SolarSystems SK 1800/20 (для отопления меньше не имеет смысла) тогда система будет стоить около 4 тыс. Ls.

Optimāls variants ir veidot saules sistēmu ar 4 vakuuma kolektoriem SolarSystems SK 1800/20 (mazāks kolektoru skaits apkurei vairs nav racionāls). Šāda sistēma maksās aptuveni 4 tūkst. Ls.

Много это или мало? Для ответа на этот вопрос надо учитывать стоимость дома, комфорт проживания и стоимость затрат на отопление с солнечной системой и без.

Tas ir daudz vai maz? Lai varētu atbildēt uz šo jautājumu, jāņem vērā mājas vērtību, dzīvošanas komfortu, tēriņus apkures nodrošināšanai ar saules sistēmu un bez tās.

Стоимость дома в 175м2 может составлять от 200 до 300 тыс. Ls. Стоимость отопления от 1000 до 2000 Ls в год. Если рассматривать только экономию на отопление, то она составит от 800 до 1500 Ls в год. То есть вы окупите систему вместе с монтажем за 5 — 7 лет. Кроме того стоимость солнечной системы составляет только около 3% от стоимости дома.

Mājas ar kopējo platību175 m2 vērtība var būt 200-300 tūkst. Ls. Apkures izmaksas 1000-2000ls gadā. Gada laikā ir uz apkures rēķina var ietaupīt 800-1500 Ls gadā. 5-7 gadu laikā uz ietaupītā rēķina tie nosegtas sistēmas un tās montāžas darbu izmaksas. Turklāt solārās sistēmas izmaksa sastāda tikai aptuveni 3% no mājas vērtības.

Что Вы получаете :

Jūs iegūstat :
1. Вы получаете практически независимый от внешней среды дом в котором всегда тепло и комфортно. 200 — 250 Ls за отопление и горячую воду в год - это практически нисколько. Такие деньги всегда можно найти.1. Māju, kuras iekšējā vide ir silta un komfortabla neatkarīgi no ārējas vides apstākļiem. Rēķinu aptuveni 200 — 250 Ls gadā par apkuri un karsto ūdeni, kas salīdzinoši ir ļoti maz.
2. Вы сможете жить в своем доме в тепле и комфорте независимо от того есть у вас работа или нет, какая власть в государстве и у кого, какие налоги и сколько стоят энергоносители.2. Jūs iegūstat siltumu un komfortu neatkarīgi no siltumnesēju cenām valstī.
3. Ваш дом не испортится потому что его нечем топить, а жить надо. (При недостаточном отоплении отсыревают и разрушаются стены в следствии многократного замерзания и таения воды в стенах. Также из за сырости появляется грибок опасный для жизни который практически невозможно полностью уничтожить.3. Māja tiek pasargāta no bojājumiem, kas varētu rasties nepietiekamas kurināšanas rezultātā – ūdenim sienās vairāk kārt sasalstot un kūstot sienas kļūst mitras, bojājas, parādās veselībai kaitīgais pelējums, kuru pilnībā iznīcināt ir ļoti grūti.
4. При продаже дома вы сможете его продать как минимум на 20% а то и все 100% дороже чем аналогичный дом без солнечного отопления! (зависит от ситуации в стране). При продаже вы даже зарабатываете на инвестициях в солнечное отопление, причем как минимум 500%4. Ja saules māju ir jāpārdod, tad šādu māja ,salīdzinoši ar analoģisku māju bez saules apkures varētumaksāt par 20% vai pat līdz 100% dārgāk kā analoģiska bez saules apkures. Investējot solārajā apkures sistēmā, pārdodot māju, jūs papildus varat nopelnīt vismaz 500%.
5. И ещё вы бережёте на планете кислород и невосполнимые природные ресурсы. Сохраняете окружающую среду и даете шанс нашим потомкам нормально жить на нашей планете.5. Izvēloties mājas apkurei un karstā ūdens ieguvei saules enerģiju, netiek tērēti dabas neatjaunojamie dabas resursi, taupīts skābeklis un saglabāta apkārtējā vide mums un nākamajām paaudzēm.

Наша фирма SOLAR SYSTEMS поможет вам осуществить свои благородные и выгодные для Вас и всего общества идеи!

Mūsu firma SOLAR SYSTEMS palīdzēs realizēt Jūsu ieceres un ievērojami ietaupīt līdzekļus mājas apkurei un karstā ūdens ieguvei.
Скидка на товары до 40%

Главная

Интернет Магазин

Цены
  -  Солнечные коллекторы
  -  Газовые котлы
  -  Тепловые насосы
  -  Кондиционеры
  -  Камины
  -  Аксессуары

Солнечные вакуумные коллекторы
  -  Системы
  -  Почему это выгодно?
  -  Расчет эффективности

Газовые котлы

Информация

Галерея

Видео

О нас
  -  Сантехнические работы

Ссылки

Лучшие цены на запчасти BMW в Риге!on-line.lv

Top Site Statistika - TopSite.lvInterneta veikalu cenas - Kurpirkt.lv

Latvijas Reitingi